Ikona / Smart City Wrocław

SMART CITY IDEA

O Projekcie / About This Project

Projekt zrealizowany na zlecenie i wg scenariusza przygotowanego przez dom produkcyjny Ikona (http://ikona.co) dla klienta Smart City Wrocław. Wrocław jako nowoczesne miasto oparte na idei Smart City - inwestycja w kapitał ludzki i społeczny, wspomagana rozwojem nowoczesnej infrastruktury.
  • Type Animacja
  • Date 16 marca 2017
  • Klient Ikona Sp. z o.o.

– T E A M  P R O J E C T –

Project manager – Michał Bąk

Motion Design – Adam Bąk

Copywriting – Joanna Żero ( Ikona )

Illustration – Konrad Szłapa

Sounds – Robert Ostiak

Special thanks – Ikona