Ikona / Idea Fair Play

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNI

O Projekcie / About This Project

Film promocyjny zrealizowany na zlecenie i wg scenariusza przygotowanego przez dom produkcyjny Ikona (http://ikona.co) dla klienta Idea Fair Play. Animacja opowiada o systemie online Idea Fair Play, w którym w łatwy sposób można zawrzeć każde ubezpieczenie jakiego potrzebujemy i tym samym wesprzeć wybraną organizację, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Idea Fair Play to projekt budowania społecznej odpowiedzialności.
  • Type Animacja
  • Date 13 czerwca 2018
  • Klient Ikona Sp. z o.o.

– T E A M  P R O J E C T –
Project manager – Michał Bąk
Motion Design – Robert Kalfas
Copywriting – Joanna Żero ( Ikona )
Illustration – Jagoda Klaczyńska
Sounds – Robert Ostiak
Special thanks – Ikona