Uniwersytet Jagielloński

NAJSTARSZA UCZELNIA W POLSCE

O Projekcie / About This Project

Uniwersytet Jagielloński zlecił nam produkcję animacji o najstarszym uniwersytecie w Polsce i jednym z najstarszych w Europie. Uniwersytet Jagielloński to szczególne miejsce, w którym spotykają się ludzie z różnych stron świata, aby zdobyć wiedzę i doświadczenie.
  • Type Animacja
  • Date 10 lipca 2019
  • Klient Uniwersytet Jagielloński