Predictive Solutions

ANALIZA DANYCH

O Projekcie / About This Project


  • Type Animacja
  • Date 11 maja 2018
  • Klient Na zlecenie firmy Predictive Solutions, przygotowaliśmy animację promocyjną. Predictive Solutions wspiera swoich klientów w zwiększaniu efektywności ich działań poprzez wykorzystanie analizy danych, pomaga wykorzystywać dane i technologie analityczne, by spojrzeć w przyszłość i podejmować najlepsze decyzje.

– T E A M  P R O J E C T –
Project manager – Michał Bąk
Motion Design – Adam Bąk
Illustration – Ewa Geruzel
Sounds – Robert Ostiak
Special thanks – Predictive Solutions