XTB

Film employer brandingowy wspierający rekrutację do XTB.com. Na zlecenie i wg scenariusza przygotowanego przez dom produkcyjny Ikona (http://ikona.co) przygotowaliśmy serię animacji 2D.

styleframe x design x motion